Politica de Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Aspecte generale.

Rulote-Romania sau, după cum ne numim oficial, G&M CARAVAN SOLUTION S.R.L.cu sediul social în București, Sector 3, str. Ion Tuculescu nr. 40 , Bloc G8, Scara B,ap. 7, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/10720/2018, având CIF RO39673797 dorește să te informeze asupra următoarelor:

Prezenta Politică de confidențialitate vizează clienții Rulote-Romania şi utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.rulote-romania.ro

Rulote-Romania depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor dumneavoastră personale atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, deținem o politică menită să stabilească atât modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, dar și modul în care acestea vor fi protejate. Orice modificări efectuate în cadrul prezentei Politici de confidențialitate pot fi găsite dacă vizitați website-ul nostru www.rulote-romania.ro

Scopul utilizării datelor dumneavostră cu caracter personal.

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către Rulote-Romania a datelor colectate, în următoarele scopuri:

(i) pentru a vă crea un cont personal la Rulote-Romania, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, adresa dumneavoastră de e-mail și adresa de corespondență;

(ii) pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a vă răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa de e-mail și localitatea de unde sunați;

(iii) pentru a vă prelua comenzile pentru serviciile de livrare la domiciliu plasate utilizând serviciile online, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon fix/mobil, adresa;

(iv) pentru a vă contacta în eventualitatea oricăror probleme ivite în livrarea produselor comandate de dumneavoastră, caz în care ne va fi necesar, spre exemplu, numărul dumneavoastră de telefon fix/mobil;

(v) pentru vă expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail și numele;

(vi) pentru a notifica câștigătorii campaniilor organizate în mediul online, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numele, adresa de domiciliu și numărul de telefon fix/mobil.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate doar atâta timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate sau cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le păstra.

Drepturile dumneavoastră.

Dreptul la informare:

Potrivit legii, aveți dreptul să vi se furnizeze cel puțin următoarele informații, cu excepția situației în care deja posedați aceste informații:

(i) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

(ii) scopul în care se realizează prelucrarea datelor;

(iii) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor izvorâte din Legea pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

(iv) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziția autorităților de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la date:

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține de la Rulote-Romania, prin înaintarea unei cereri scrise, datată și semnată, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de Rulote-Romania

Rulote-Romania în situația în care prelucrează date cu caracter personal care vă privesc, vă va comunica în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cel puțin următoarele informații:

(i) informații cu privire la scopul prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

(ii) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

(iii) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vă vizează;

(iv) informații cu privire la dreptul de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

(v) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

Dreptul de intervenție asupra datelor:

În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt fie incomplete, fie inexacte, sunteți îndreptățit să solicitați Rulote-Romania prin cerere scrisă, datată și semnată, și să obtineți în termen de 30 zile de la data primirii cererii de către Rulote-Romania:

(i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestor date;

(ii) transformarea în date anonime;

(iii) terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricăreia dintre operațiunile menționate la pct. de mai sus.

Dreptul la opoziție:

Prin cerere scrisă, datată și semnată, vă puteți retrage în orice moment, gratuit, consimțământul exprimat cu privire la utilizarea de către Rulote-Romania a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct (i.e. transmiterea de newslettere).

În scopul obținerii acestor informații în scris din partea Rulote-Romania, pe baza cererilor evidențiate mai sus, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: contact@rulote-romania.ro.

Dreptul de a se adresa justiției:

În cazul în care vă considerați prejudiciat sau vi s-a adus atingere unor drepturi conferite de lege, în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, fără a aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere autorității de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor competente pentru apărarea drepturilor și/sau pentru acoperirea prejudiciului, după caz.

Accesul la date

Rulote-Romania nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing.

Securitatea datelor dumneavoastră.

Rulote-Romania a luat măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.

Despre „cookies”

Website-ul nostru folosește „cookie”-uri pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina-sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul / utilizatorul s-a conectat la website-ul nostru, cu scopul de a întelege cum folosesc vizitatorii pagina noastră web.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (cunoscut și sub denumirea de “browser cookie”, “HTTP cookie” sau “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul dumneavoastră mobil sau pe alte echipamente de pe care se accesează Internetul. „Cookie”-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (i.e: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (în sensul că nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul dumneavoastră, în calitate de utilizator).

„Cookie”-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi prelucrate, în orice mod, și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

Tipuri de „cookies”

(i) „cookie”- uri de sesiune: acestea sunt stocate temporar în mapa de cookie-uri a browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului (i.e. în momentul logării / delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare);

(ii) „cookie”- uri persistente: acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau al echipamentului unui utilizator. „Cookie”-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies” („cookie”-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate relevantă pentru utilizatori.

Care este durata de viață a unui cookie?

„Cookie”-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui „cookie” poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care este plasat. Unele „cookie”-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune („session cookies”) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, alte „cookie”-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website („cookie-uri permanente”). Cu toate aceste, „cookie”-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Rulote-Romania va păstra infomațiile dumneavoastră doar pe perioada cât acestea sunt folosite pentru îmbunătățirea activității noastre și pentru a veni în întâmpinarea preferințelor dumneavoastră și pentru a vă facilita navigarea în interiorul website-ului, în condițiile legislației în vigoare.

Vă reamintim că aveți dreptul de a solicita oricând Rulote-Romania ca datele dumneavoastră să fie șterse.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți. (i.e. o reclamă). Aceste terțe website-uri nu se află sub controlul nostru și nu sunt acoperite de prezenta Politica de Confidențialitate. Dacă accesați alte website-uri folosind link-urile oferite / sugerate, operatorii acestor website-uri pot colecta datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să vă asigurați că sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate a acestor terți înainte de a le oferi informații personale.

În ce scopuri sunt folosite ”cookie”-urile de către website-ul www.rulote-romania.ro?

Rulote-Romania poate folosi oricare dintre următoarele tipuri de „cookies”:

(i) „cookie”-uri de performanță a website-ului: în acest scop se rețin preferințele dumneavoastră în calitate de vizitator / utilizator pe acest website, astfel încât să nu mai fie nevoie de setarea lor pentru fiecare vizitare a website-ului (i.e. viteza de video streaming cu care este compatibil browser-ul, setările volumului pentru video player etc.);

(ii) „cookie”-uri de analiză a vizitatorilor: de fiecare dată când un utilizator vizitează site-ul nostru, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Prin intermendiul acestui cookie putem identifica dacă ați mai vizitat acest site până acum. Totodată, browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vă va fi generat unul. În acest mod, se permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac.

Dacă nu sunteți înregistrat pe website-ul nostru, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele fiind folosite exclusiv în scop statistic. În cazul în care sunteți înregistrat, putem identifica detaliile pe care ni le-ați furnizat. Aceste date sunt supuse regimului de confidențialitate din Politica de Confidențialitate, precum și dispozițiilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

(iii) „cookie”-uri pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de către un soft care stabilește țara din care vizitatorul / utilizatorul provine. Acest cookie este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba română;

(iv) „cookie”-uri de înregistrare: în momentul înregistrării pe site-ul nostru, este generat un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne indica contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dumneavoastră.

(v) „cookie”-uri pentru publicitate: acestea ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și timpul scurs de când ați văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri sunt folosite și pentru a targeta publicitatea online.

(vi) „cookie”-uri ale furnizorilor de publicitate. Parte din publicitatea de pe acest site aparține terțelor părți. Unele dintre aceste terțe părți folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori aceluiași mesaj publicitar.

Atragem atenția că terțele părți care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate.

GDPR. 

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică datelor personale ale clienților noștri, inclusiv datele colectate, utilizate sau dezvăluite în timp ce utilizează site-ul nostru www.rulote-romania.ro. Ne angajăm să procesăm datele dvs. personale în mod corespunzator și să protejam confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679. Credem că este important să vă informăm despre modul în care vom folosi datele dumneavoastră personale. Prin urmare, vă încurajăm să citiți cu atenție Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cine suntem?

Suntem Rulote-Romania și de fiecare dată când faceți o comandă la noi, ca să putem aduce comanda direct la dumneavoastră, avem nevoie de datele dumneavoastră personale.

Rulote-Romania sau, după cum ne numim oficial, G&M CARAVAN SOLUTION S.R.L este o persoană juridică română cu sediul social București, Sector 3, str. Ion Tuculescu nr. 40, Bloc G8, Scr B, ap. 7, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/10720/2018, având CIF 39673797.

E-mail Responsabil privind Protecția Datelor: contact@rulote-romania.ro.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră atunci când comandați produsele noastre pot include datele dumneavoastră de contact, precum numele, adresa poștală și alte detalii de contact, cum ar fi numărul de telefon și adresa de e-mail.

Nu prestăm servicii și nu livrăm minorilor bunuri decât în cazurile exprese prevăzute de lege.

Compania noastră nu urmărește prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor, cu vârsta sub 16 ani. Nu realizăm activități promoționale de marketing direct către minori.

Orice persoană care ne furnizează datele personale garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vom folosi datele dumneavoastră obținute online sau telefonic pentru procesarea și livrarea comenzilor dumneavoastră, pentru a vă gestiona înregistrarea ca utilizator, pentru a vă răspunde întrebărilor, precum și, dacă doriți, pentru a vă trimite comunicările noastre personalizate.

Vă rugăm rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, nu puteți finaliza înregistrarea dumneavoastră ca utilizator sau actualizarea datelor existente deoarece nu putem livra comanda înregistrată.

Nu procesăm datele dumneavoastră personale în moduri care sunt incompatibile cu scopurile pentru care informațiile au fost colectate sau ulterior autorizate de dumneavoastră.

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scop de marketing include prelucrarea datelor personale, în principal pentru trimiterea de comunicări personalizate despre produsele noastre prin diverse mijloace (cum ar fi prin e-mail sau sms) în măsura în care vă abonați la newsletter-ul nostru.

Rețineți că vă puteți dezabona de la newsletter în orice moment și total gratuit prin instrucțiunile furnizate în fiecare comunicare.

Baza legală pentru folosirea datelor dumneavoastră.

Vă prelucrăm datele în baza art. 6 alin. 1 GDPR, respectiv în scopul executării contractului, în baza îndeplinirii unei obligații legale, în baza interesului legitim, în baza consimțământului dat de duneavoastră. Trebuie să prelucrăm aceste date pentru a executa comanda plasată la noi atunci când ne sunați sau vă înregistrați pentru a comanda un produs.

Cât timp vă vom stoca datele?

Vom prelucra datele dumneavoastră pe perioada cât aveți statutul de client sau utilizator înregistrat. În ceea ce privește activitățile de marketing vom prelucra datele dumneavoastră până când vă veți dezabona sau veți anula abonamentul la newsletter.

Către cine transferăm datele dumneavoastră?

Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal, este necesar să acordăm acces la datele dumneavoastră personale către furnizori de servicii care ne oferă sprijin în serviciile pe care vi le oferim.

Drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

  1. Aveți dreptul de a accesa, corecta sau șterge datele dumneavoastră personale. În unele cazuri, aveți și alte drepturi, spre exemplu, vă puteți opune ca noi să vă utilizăm datele sau să solicitați portabilitatea lor.
  2. Aveți dreptul să ne cereți accesul la datele dumneavoastră personale care sunt în posesia noastră. Vă reamintim că, dacă sunteți utilizator înregistrat al sistemului online de comenzi, puteți verifica aceste informații și în secțiunea corespunzătoare datelor dumneavoastră personale.
  3. Aveți dreptul de modificare și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.
  4. Aveți dreptul să ne solicitați să rectificăm datele pe care le avem deja. Rețineți că dacă sunteți utilizator înregistrat al sistemului nostru de comenzi online, puteți accesa secțiunea corespunzătoare datelor personale din contul dumneavoastră pentru a modifica sau actualiza datele personale. Vă rugăm rețineți ca regulă generală că trebuie să puneți la dispoziție doar datele dumneavoastră personale, nu și pe cele ale altor persoane.
  5. Aveți dreptul să ne solicitați să vă ștergem datele în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care este nevoie să le prelucrăm.
  6. Aveți dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal.
  7. Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în orice scop, aveți, de asemenea, dreptul să îl retrageți în orice moment și dreptul de a vă opune în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), să mai prelucrăm datele dumneavoastră.
  8. Aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de control al protecției datelor, respectiv către : Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro web-site: dataprotection.ro.

Modificări ale politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Este posibil să modificăm informațiile cuprinse în prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când va fi necesar. În acest caz, vă vom comunica în diferite moduri această modificare, astfel încât să puteți verifica modificările, să le evaluați și, dacă este cazul, să vă opuneți sau să anulați orice serviciu sau funcționalitate. În orice caz, vă sugerăm să verificați periodic prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal.