Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII

 

 1. Definiții și termeni
 1. Vânzător– Rulote-Romania
 2. cumpărător–poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani, o persoană juridică sau orice entitate juridică care își creeează un cont și efectuează o comandă.
 3. client–poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Rulote-Romania.
 4. utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.
 5. cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client/cumpărător și istoricul cumpărătorului în site (comenzi, facturi fiscale, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.
 6. site – magazinul online gazduit la adresa web www.rulote-romania.ro.
 7. comandă–un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achiziționa produse de pe site.
 8. produse–orice produs sau serviciu listat pe site, inclusiv produsele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător.
 9. contract–reprezintă contractul la distanță încheiat între vânzător și cumpărător, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului.
 10. comunicări comerciale–orice tip de mesaj trimis conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.
 11. specificații–toate specificațiile și/sau descrierile Produselor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

 1. Documente contractuale.
 1. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
 2. Pentru motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea produselor din comandă. Dacă modifică cantitatea de produse din comandă va anunța cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată/diferența de preț.
 3. Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau sms a notificării de expediere a comenzii.
 1. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială.

Logo-urile, reprezentările stilizate, simbolurile comerciale, imaginile statice, imaginile dinamice, texte și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Rulote-Romania, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului/cumpărătorului/utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Rulote-Romania asupra conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului.

 1. Comanda.
 1. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.
 2. Prin finalizarea comenzii, cumpăratorul consimte că vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.
 3. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpăratorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Rulote-Romania, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către client/cumpărător, pe site sunt incomplete și/sau incorecte.
 1. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost deteriorate sau neconforme.
 2. În cazul în care un produs comandat nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa clientul și va returna în contul cumpărătorului contravaloarea produsului.
 3. În cazul plăților online vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărator. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai cumpărătorul.
 4. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor nu reprezintă o obligație contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 1. Facturare – plată.
 1. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. vânzătorul va emite către cumpărător o factură/bon fiscal pentru produsele livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
 2. Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferenta comenzii.
 3. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din cont și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.
 1. Transferul proprietății produselor.

Proprietatea asupra produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă.

 1. Răspunderea.
 2. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor după livrare și în special pentru pierderea acestora.
 3. Prin crearea și utilizarea contului, cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont și pentru gestionarea accesării contului, și este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.
 4. Prin crearea contului, cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile site-ului.
 5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a site-ului. Documentul este opozabili clienților de la momentul afișării pe site.
 6. Forța majoră.

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 1. Legea aplicabilă.

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între vânzător și cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.